ביטוח אנשי מפתח ויזמים

ביטוח זה, הנעשה לא עבור המבוטח עצמו, אל עבור המוטבים, נועד להגן על משקיעים או בעלי מניות ועסקים מבוססי מודל עסקי אשר עיקרו נסוב סביב אדם נתון.

יזם, בעל פטנט, איש ביצוע או ניהול ייחודי, אשר מקרה מותו המוקדם (מכל סיבה) יביא לפגיעה משמעותית או אף חיסול מלא של הבסיס העסקי באופן אשר ייסב נזק גדול עד כדי בלתי הפיך והפסד רב לכל מי שהיו שותפים למיזם או לפרויקט בו היה הנפטר המרכז.

הביטוח למקרה מוות של איש המפתח מבטיח את השקעתם וכיסוי הפסדם של כל אותם נפגעים בכך שהפיצוי הכספי הניתן על ידי חברת הביטוח יכסה סכומים מוסכמים אשר יקטינו את נזקי ההפסד.

הביטוח מפני מקרה מותו המוקדם של איש מפתח, נכלל כחלק בלתי נפרד מרעיון הביטוח לעסקי יזמות, פיתוח ומסחר וחשוב לרכוש אותו במסגרת ניהול הסיכונים בתוכנית העסקית הרחבה.

כמה ביטוח למקרה פטירה צריך לקנות?

סכום גדול מספיק ושווה ערך לערכו הכלכלי של איש המפתח עבור המשקיעים והיזמים בחברה או בקבוצת הפיתוח. ביטוח אנשי מפתח מקובל מאוד בחברות הזנק, יזמות ופיתוח רעיון או פטנט וכן מסחר הסובב סביב ביצועיסט נתון (הון או סחורות)

מהי זכאות המוטבים לאחר שהתרחש מקרה ביטוח?

לאחר שהתרחש מקרה ביטוח (תהליך הגשת התביעה מתואר בהמשך) רשאים המוטבים מתוקף היותם הזכאים בכתב הפוליסה אשר נערכה כאמור בשל זיקתם להפסד, לדרוש את סכום הביטוח הנקוב בפוליסה (כולל ערך הצמדה) באופן המתואר להלן :

  1. מיד או תוך פרק זמן קצר מהתרחשות האירוע העלול להוות עילה לתביעת ביטוח, יש להודיע לנו על כך.
  2. יש לאסוף את כל החומר הקשור בנסיבות האירוע / הפטירה.
  3. יש למלא באמצעותנו טופס הגשת תביעה ובו תיאור כל המידע הדרוש לחברת הביטוח.
  4. יש להציג את תעודת הפטירה.
  5. צילום ת.ז עדכנית של הנפטר
  6. הוכחת זיקה למוטבים / חברה / התאגדות (מסמכי חברה הקושרים את המוטבים לאיש המפתח)

הכיסוי בגין מקרה מוות וההרחבות עליו, הינו ההבטחה היחידה לכיסוי ההפסד בגין מותו המוקדם של איש המפתח.