ביטוח בריאות

דווקא כשהכל בסדר, צריך להבטיח את העתיד והעיקר... העיקר הבריאות!

ביטוח בריאות פרטי מאפשר לך להרכיב סל ביטוח בריאות פרטי, הכולל כיסוי בריאותי מקיף לכל צורך, בארץ ובחו"ל. בביטוח בריאות פרטי, את/ה קובע/ת את סל הבריאות שלך ושל משפחתך.

לא סתם אמרנו, העיקר הבריאות. ביטוח בריאות פרטי, מעמיד לרשותך את האמצעים לקבלת הטיפול הנחוץ לך במהירות ומבכירי הרופאים והמרכזים הרפואיים בארץ ואף בעולם.

ביטוח בריאות פרטי מכסה את התחומים הבאים: ניתוחים בארץ ובחו"ל, השתלות, תרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות הממלכתי, טיפולים מחליפי ניתוח, יעוץ ובדיקות, אבחון וליווי רפואת מומחים, סיעוד, כתבי שירות נוספים (אמבולטורי ורפואה משלימה) ואפילו בדיקות מונעות ורפואה משלימה. ניתן אף להשלים ולהוסיף נספח לפיצוי כספי למקרה גילוי של מחלה קשה. הכול בחבילה מותאמת ע"פ רצונו וצרכיו של כל מבוטח (בודד או משפחה)

ביטוח בריאות בישראל נשען על שלושה מרכיבים: ביטוח בריאות ממלכתי הכולל סל שירותים רפואיים בסיסיים (רובד ראשון – ציבורי) שירותי בריאות נוספים של קופות החולים (רובד שני – שב"ן) אליהם ניתן להצטרף דרך קופת החולים בתוספת תשלום, אך גם הם מבוססי תקנון קופ"ח ואינם מהווים התחייבות חוזית אישית המכסה את כלל הצרכים הרפואיים. ביטוח בריאות פרטי, מעניק מגוון כיסויים נרחב ופתרונות למצבים רפואיים שונים אשר אינם מכוסים כיאות או שאינם מכוסים כלל במסגרת שני הרבדים הראשונים. ביטוח בריאות פרטי, הוא לא רק תעודת שירות ומצוינות בתחום השירותים הרפואיים, אלא תעודת ביטוח ממש, מפני קריסה כלכלית ומשפחתית בקרות מקרים רפואיים משמעותיים!

איך ממשים את זכויותיי בביטוח הבריאות הפרטי:

כל זכות המוקנית למבוטח/ת מתוקף הכיסויים אשר נרכשו בפוליסה, מתחילה בצורך רפואי אשר נסיבותיו בריאותיות. בעת שהוגדר על ידי רופא או נותן שירות מוסמך בתחומו צורך רפואי שכזה (קטן כגדול) במסמך או הפנייה (חומר רפואי) יש לפנות אלינו בצירוף החומר הרפואי, על מנת שנוכל לאשר את הזכאות בפוליסה בהתאם לנרכש ומכאן לעמוד לרשות כל מבוטח, תוך ליווי צמוד לשם מימוש כל זכות הקיימת בפוליסה.

ביטוח בריאות והנספחים המצורפים עליו, הינם ההבטחה היחידה לשמירת רמת החיים של משפחה העומדת בפני "מאבק רפואי" והבטחת עתידה לשנים ארוכות, בריאות ושלוות. לביטחון בריאותי מקיף, צרו אתנו קשר.

אמיר בירן - סוכנות ביטוח באילת

ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות

ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות, נועד להבטיח את המבוטח ויקיריו מפני קריסה כלכלית עקב קרות האירוע.

אמיר בירן - סוכנות ביטוח באילת

ביטוח סיעודי

הצורך בביטוח סיעודי נובע מהסיכון שקיים בחיינו לפגיעה פתאומית בתפקוד הגוף, תאונה, מחלה כרונית, או מוגבלות פיזית המצריכה סיוע בביצוע פעולות יומיומיות