ביטוח דירה

דירה או בית שבבעלותנו מהווים עבורנו קורת גג, בטחון, נכס לחיים.

הדירה או הבית שלנו, מלבד היותם נכס עבורנו, מכילים גם את כל רכושנו אשר רכשנו במשך השנים, רכוש בעל ערך כספי ושימושי לרבות ערך סנטימנטלי.

הדירה, הבית, המבצר שלנו, מהווה חלק עיקרי מן הרכוש שלנו והרי רכוש עליו עמלנו כל השנים, אינו משהו שאנו מוכנים לאבד.

לשם כך עושים ביטוח!

מהות הביטוח היא לכסות אותנו מנזקים בלתי צפויים היכולים לקרות לדירה, לבית ולשאר רכושנו, מהסיכונים אותם אנו מבטחים כגון : פריצה וגניבה, נזקים למבנה ולתכולה, עקב שריפה או הצפת מים, פיצוצי צנרת, רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים.

הביטוח גם מכסה אותנו על נזקים שגרמנו לצד שלישי, שמקורם באחריותנו או באשמתנו (רשלנות והתרשלות) כלפי הציבור (שכנים, אורחים ואחרים)

בעצם כל הרעיון הוא, להבטיח כי בכל עת בה נעמוד מול ההפסד הנובע מהסיבות או הסיכונים אותם ביטחנו, נוכל העביר את נטל ההפסד הלאה לחברת הביטוח, במקום לשאת בו לבדנו… עד לכדי אובדן.

פירוט מאפייני הביטוח

מבנה: מבנה הדירה או הבית וצמודות המבנה, כולל ההשקעות שבו והריהוט המחובר אליו דרך קבע, לרבות תשתית המבנה והאינסטלציה.

תכולה: הרכוש השייך למבוטח (על פי תיאורו) הנמצא במבנה או בחצרותיו גם אם המבנה אינו מבוטח או שהדירה הינה בשכירות.

צד ג': הכיסוי הניתן למבוטח באשר לנזק אותו גרם לאחר (צד שלישי) בגבולות האחריות שנרכשו ובלבד שתוכח התרשלות של המבוטח.

חבות מעבידים: הכיסוי הניתן למבוטח בתביעת הנזק הנגרם לעובד עבורו בשכר, תוך כדי ועקב העבודה יחד עם זאת, לא יכוסו תביעות שיבוב מצד הביטוח הלאומי בביטוח הבית או הדירה.

לפרטים נוספים וייעוץ לגבי ביטוח דירה צרו קשר