ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא מהמשמעותיים בחיינו. על ידי תשלום חודשי, הנכם מבטיחים שיורשיכם או אתם, תוכלו להחזיק בקיום רמת החיים, גם במקרים (חלילה) של אובדן כושר עבודה, מחלה קשה או תאונה, מוות או במקרה הכי משמח… הגעה לגיל הפרישה. סוג הביטוח והיקפו, מותאם לכל מבוטח על פי צרכיו, בריאותו וקריטריונים נוספים המעידים על יכולות, השכלה מקצועית ואורח חיים. את סכום הביטוח ניתן לקבל, כסכום חד-פעמי או כקצבה חודשית אל מול מסמכים והוכחות שידרשו במקרה הצורך.

אמיר בירן - סוכנות ביטוח באילת

ביטוח למקרה פטירה

ביטוח למקרה מוות נועד להבטיח את יקיריו של המבוטח מקריסה כלכלית עקב מקרה הפטירה.

אמיר בירן - סוכנות ביטוח באילת

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להבטיח למבוטח תשלום חודשי (חלופת שכר) במקרה שיאבד לתקופה ממושכת את כושר עבודתו, עקב מחלה או תאונה, בכל מקום ובכל זמן.

אמיר בירן - סוכנות ביטוח באילת

ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות

ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות, נועד להבטיח את המבוטח ויקיריו מפני קריסה כלכלית עקב קרות האירוע.

אמיר בירן - סוכנות ביטוח באילת

ביטוח נכות מתאונה

כיסוי על אובדן כלכלי מידי הנגרם כאשר נוחתת על המבוטח, או בני משפחתו, תאונה כל שהיא ופגיעה בעקבותיה המותירה את המבוטח עם נכות צמיתה אף אם קלה.