ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות

ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות, נועד להבטיח את המבוטח ויקיריו מפני קריסה כלכלית עקב קרות האירוע. סכום הביטוח (הפיצוי הכספי) בא לכסות על האובדן הכלכלי המידי הנגרם למבוטח, כאשר נוחתת עליו או על בני משפחתו, מחלה קשה או אירוע בריאותי משמעותי, המשנה באחת את כל תמונת החיים... ולא לטובה.

ביטוח מחלות קשות, נכלל כחלק בלתי נפרד מתפיסת הביטוח האישי וחשוב לרכוש אותו כחלק בלתי נפרד מכל תכנית ביטוח פרטית / אישית שהיא.

מהותו של הביטוח למקרה גילוי מחלות קשות הינה להבטיח את יכולתם של המבוטח והן של התלויים בו, להמשיך ולהתקיים גם בעת התכנסותה של המשפחה (או הפרט) סביב המאבק הרפואי.

לדוגמא, אדם אשר נושא בנטל כלכלת משפחתו או לחילופין ילד הגדל בבית הוריו והם לו כל חייו, לפתע במהלך התקין של החיים מתגלה אצלו מחלה או אירוע קשה… ברגע הופך אותו יום בהיר ליום קודר ומר. מטרות החיים משתנות, מהות החיים משתנה והחיים עצמם הופכים העיקר, במלוא מובן המילה ! סכום ביטוח גדול (פיצוי כספי) הניתן למבוטח בגינו או בגין ילדו במקרה כזה, לרבות השימוש המושכל בו, יהיה חלופה כלכלית הולמת להמשך פרנסת המשפחה ומחייתה והבטחת עתידה ושלומה.

לכן, חשוב :

  1. ביטוח הולם למקרה גילויה של מחלה קשה.
  2. כיסוי לנספחי שירות רפואיים נוספים.

הפיצוי ישולם למבוטח או למוטבים לאחר מקרה הביטוח (גילויה של מחלה קשה, כנקוב בתנאי הפוליסה) מיד עם הוכחת הזכאות.

כמה ביטוח למקרה פטירה צריך לקנות?

סכום גדול מספיק הלוקח בחשבון את סך הצרכים, רמת החיים וכמות הנפשות במשפחת המבוטח. למשל, ילד קטן, אשר חו"ח מתגלה אצלו סרטן (לא עלינו) ישאלו עצמם הוריו, מה עכשיו ?! איך נתמודד ?! עבודה, התחייבויות, צורכי חיים… צרכים רפואיים, מטלות, נסיעות… הוצאות רבות !

מהי הזכאות לאחר שהתרחש מקרה ביטוח?

לאחר שהתרחש מקרה ביטוח (תהליך הגשת התביעה מתואר בהמשך) רשאים המבוטח או המוטבים מתוקף היותם הזכאים בכתב הפוליסה, לדרוש את סכום הביטוח הנקוב בפוליסה (כולל ערך הצמדה) באופן המתואר להלן :

  1. מיד או תוך פרק זמן קצר מהתרחשות האירוע העלול להוות עילה לתביעת ביטוח, יש להודיע לנו על כך.
  2. יש לאסוף את כל החומר הקשור בנסיבות האירוע הרפואי.
  3. יש למלא באמצעותנו טופס הגשת תביעה ובו תיאור כל המידע הדרוש לחברת הביטוח.
  4. יש להציג את המסמכים הרפואיים בהם ההגדרות הברורות המעידות על גילויה של מחלה קשה או התרחשותו של אירוע, ממפרט האירועים המוגדרים ונקובים בפוליסה.
  5. צילום ת.ז עדכנית של המבוטח / התובע ו/או המוטבים וכן אישור על קיום חשבון בנק פעיל, או העתק צ'ק של בעלי הזכות, לשם העברת התשלום מחברת הביטוח למבוטח.

 

הכיסוי בגין מקרה גילוי מחלה קשה, הינו ההבטחה היחידה לשמירת רמת החיים של משפחת המבוטח והבטחת עתידה לשנים ארוכות ושלוות.

לפרטים נוספים ולהצטרפות צרו איתנו קשר.