ביטוח למקרה נכות מתאונה

ביטוח למקרה נכות עקב תאונה, נועד להבטיח את המבוטח ויקיריו מפני קריסה כלכלית עקב קרות האירוע. סכום הביטוח (הפיצוי הכספי) בא לכסות על האובדן הכלכלי המידי הנגרם כאשר נוחתת על המבוטח, או בני משפחתו, תאונה כל שהיא ופגיעה בעקבותיה המותירה את המבוטח עם נכות צמיתה אף אם קלה.

ביטוח למקרה נכות צמיתה מתאונה, חלקית או מלאה, נכלל כחלק בלתי נפרד מתפיסת הביטוח האישי וחשוב לרכוש אותו כחלק בלתי נפרד מכל תכנית ביטוח פרטית / אישית שהיא.

מהותו של הביטוח הנ"ל הינה להבטיח את יכולתם של הן המבוטח והן התלויים בו, להמשיך ולהתקיים גם בעת התרכזותה של המשפחה (או הפרט) במאבק הרפואי ו/או המשך החיים תחת המגבלה הנותרת עקב התאונה.

לדוגמא, אדם אשר נושא בנטל כלכלת משפחתו או לחילופין ילד הגדל בבית הוריו והם לו כל חייו, לפתע במהלך התקין של החיים חווה תאונה, גם אם קלה המותירה בו נכות לכל החיים… ברגע הופך אותו יום בהיר ליום קודר ! חופש התנועה והניידות בחיים, אינם מובנים מאליהם עוד…

סכום ביטוח גדול (פיצוי כספי) הניתן למבוטח בגינו או בגין ילדו במקרה כזה, לרבות השימוש המושכל בו, יהיה חלופה כלכלית הולמת להמשך פרנסת המשפחה, מחייתה והבטחת רמת החיים.

לכן, חשוב:

  1. סכום ביטוח חד פעמי למקרה נכות צמיתה, מלאה או חלקית מתאונה.
  2. הרחבות נוספות לתאונות אישיות, שברים וכוויות.

הפיצוי ישולם למבוטח או למוטבים לאחר מקרה הביטוח (נכות צמיתה, מלאה או חלקית מתאונה) מיד עם הוכחת הזכאות.

כמה ביטוח למקרה פטירה צריך לקנות?

סכום גדול מספיק הלוקח בחשבון את סך הצרכים, רמת החיים וכמות הנפשות במשפחת המבוטח. למשל, אדם עובד, אשר חו"ח עובר תאונה מכל סיבה, עלול למצוא עצמו מוגבל לצמיתות באופן כזה או אחר בעקבות התאונה. מה עכשיו ?! איך נתמודד ?! עבודה, התחייבויות, צורכי חיים… צרכים רפואיים, מטלות, נסיעות… הוצאות רבות !

מהי הזכאות לאחר שהתרחש מקרה ביטוח?

לאחר שהתרחש מקרה ביטוח (תהליך הגשת התביעה מתואר בהמשך) רשאים המבוטח או המוטבים מתוקף היותם הזכאים בכתב הפוליסה, לדרוש את גובה אחוזי הנכות אשר נקבעו למבוטח, מתוך סכום הביטוח הנקוב בפוליסה (כולל ערך הצמדה) באופן המתואר להלן:

  1. מיד או תוך פרק זמן קצר מהתרחשות האירוע העלול להוות עילה לתביעת ביטוח, יש להודיע לנו על כך.
  2. יש לאסוף את כל החומר הקשור בנסיבות האירוע הרפואי.
  3. יש למלא באמצעותנו טופס הגשת תביעה ובו תיאור כל המידע הדרוש לחברת הביטוח.
  4. יש להציג את המסמכים הרפואיים המעידים על התגבשות הנזק וכן פרוטוקול הביטוח הלאומי באשר לקביעת נכותו של המבוטח.
  5. צילום ת.ז עדכנית של המבוטח / התובע ו/או המוטבים וכן אישור על קיום חשבון בנק פעיל, או העתק צ'ק של בעלי הזכות, לשם העברת התשלום מחברת הביטוח למבוטח.
 

הכיסוי בגין מקרה נכות וההרחבות עליו, הינו ההבטחה היחידה לשמירת רמת החיים של משפחת המבוטח והבטחת עתידה לשנים ארוכות ושלוות.