ביטוח משכנתא

דירה או בית המהווים עבורנו קורת גג, בטחון, נכס לחיים, אינם באמת "שלנו" עד אשר סיימנו את ההלוואה אותה לקחנו מהבנק עבור רכישתם.

הדירה, הבית, המבצר שלנו, הינו הלכה למעשה רכוש הבנק כל עוד אנו נדרשים לשלם עבורו בכל חודש את תשלומי המשכנתא, שהם בעצם החזר ההלוואה אותה נטלנו על עצמנו.

הבנק מצדו מגן על "רכושו" זה, בגינו הלווה לנו כסף רב ומחייב אותנו הלווים, לבטח עבורו את התחייבותנו כלפיו בביטוח חיים ומבנה.

מהות הביטוח היא לכסות את הבנק מנזקים בלתי צפויים היכולים לקרות לדירה, לבית מהסיכונים אותם אנו מבטחים כגון : נזקים למבנה עקב שריפה או הצפת מים, פיצוצי צנרת, רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים, כל עוד הנכס תחת הלוואה.

וכן, לכסות את חובנו לבנק בגין הלוואת המשכנתא אשר נטלנו, אם נפטר הלווה (המבוטח) והותיר אחריו את חוב ההלוואה (משכנתא)

חשוב לציין, כי ביטוח משכנתא הינו ביטוח ייעודי למטרה זו ולכן הוא שונה מביטוח נכס וחיים רגיל במספר דברים :

  1. סכום ביטוח הנכס הינו בהתאם לערכת שמאי הבנק ו/או לפי עלות הבנייה הקבלנית לפי חישוב של ₪ למטר
  2. סכום ביטוח החיים הינו על פי סכום ההלוואה אשר נלקח מהבנק לטובת המשכנתא.
  3. סכום הביטוח למקרה מוות בפוליסה, נרכש עבור כל אחד מבני הזוג במלואו.
  4. פוליסת ביטוח החיים נבנית באופן כזה שתותאם ללוח החיסול / סילוקין של המשכנתא (תקופה + ריבית) עד כמה שניתן.
  5. הפוליסות (חיים + נכס) משועבדות לבנק הממשכן וכפופות לאישור הבנק בכל פעולה בהן, לרבות תשלומים ותביעות.

 

נקודות חשובות המומלצות על ידינו :

מי שקונה נכס חדש למגורים, סביר שגם ישקיע בו השקעות מבנה נוספות (עיצובים, מטבח, הצללה) השקעה זו לא תבוטח בפוליסה הרגילה, אלא אם תצוין ותוערך בפוליסה.

מי שנכנס לביתו החדש להתגורר בו, סביר שירהט ויכיל בו תכולה מכל סוג, ריהוט, בגדים, תכשיטים ודברי ערך. רכוש זה, לא יבוטח, אלא אם יירכש בפוליסה. השמאות להערכת שווי התכולה (במידה ויידרש) תיעשה על חשבונה ומטעמה של חברת הביטוח.

חשוב מאוד להוסיף לפוליסה פרק ביטוח הנקרא צד ג' המכסה אותנו על נזקים לגוף או לרכוש אשר גרמנו לצד שלישי ומקורם באחריות שלנו, או באשמתנו (רשלנות והתרשלות כלפי הציבור, שכנים, אורחים ואחרים)

לסיכום:
בעל האינטרס בביטוח המשכנתא הוא הבנק המגן על השקעתו. שדרוג הפוליסה הנ"ל לביטוח הדירה / הבית, המותאם לצרכינו, יותיר אותנו ערוכים ומוגנים מפני כל סיכון מבוטח ויחד עם זאת, עומדים בדרישות הבנק לעניין תנאי הלוואת המשכנתא.

בעצם כל הרעיון הוא, להבטיח כי בכל עת בה נעמוד מול ההפסד הנובע מהסיבות או הסיכונים אותם ביטחנו, נוכל העביר את נטל ההפסד הלאה לחברת הביטוח, במקום לשאת בו לבדנו… עד לכדי אובדן.